دسترسی به گندم زارهای مرغوب اعم از دیم ، دوروم ، آبی با اندیکس بالا و در نهایت محصولی همسان با خاک کشور کانادا یکی دیگر از ویژگی های متمایز این کارخانه میباشد .که این امر موجب ات کیفیت بالای صنعت محصولات آردی را فراهم…