کارخانه طراوت با بهره گیری از سیلوهای فلزی برند MY SILO ترکیه با قابلیت تفکیک انواع غلات توانست است استاندارد ملی و جهانی را برای خود اختصاص داده و همچنین با وجود چندین چاله تخلیه توان تخلیه سریع و بدون معطلی را به ارمغان آورده است.