طی سال های گذشته به جهت افزایش راندمان تولید و مدرنیزه کردن دستگاهها و ماشین آلات و احداث سیلوهای گندم و آرد و تولید انواع آردهای مختلف و با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴ توسط مدیریت جدید حاج مختار قهری و هیئت مدیره جدید آقایان طاهر و یعقوب قهری اقدام گردید و در حال حاضر کارخانه ای با تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن با ظرفیت تولید روزانه بالای ۳۰۰ تن انواع آرد فعالیت داشته