آزمایشگاه صنایع آرد طراوت میاندوآب در بخش های شیمی ، میکروبی ، رئولوژی و پخت نان مشغول فعالیت میباشد.

تجهیزات آزمایشگاهی این شرکت از پیشرفته ترین و بنام ترین برندهای دنیا بوده و اطلاعات دقیقی از کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی را در اختیار ما قرار میدهد.

امکان تولید آرد های تخصصی جهت پاسخ به نیازهای تخصصی مشتریان

انجام مطالعات کامل  و بررسی نیازهای تخصصی مشتریان